گروه حقوقی هیواد

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل دعاوی تنظیم سند رسمی

یکی از دعاوی بسیار پرتکرار در محاکم حقوقی کشور، “دعوی الزام به تنظیم سند رسمی” است.
این دعوی عمدتاً در خرید و فروش اموال غیر منقول (املاک) و نیز خودرو مطرح می شود.
با توجه به آنکه به رویه قالب برای نقل و انتقال املاک و خودرو در کشور ما ابتدائاً از طریق مبایعه نامه های عادی است.

که در بنگاه‌های معاملات املاک یا اتومبیل تنظیم می‌شود و عموماً از هنگام تنظیم مبایعه نامه تا تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال قطعی و رسمی موضوع معامله، بازه‌ای زمانی، متناسب با شرایط طرفین معامله، مقرر می‌شود.

وکیل ملکی خوب در کرج

لیکن گاه به دلایل متعدد، خریدار یا فروشنده از ایفای تعهد قراردادی خود مبنی بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی در تاریخ مقرر استنکاف نموده . و یا حسب مورد اسناد و مدارک ضروری یا ثمن تعیین شده. را به همراه خود نمی آورند.
لازم به ذکر است .اخذ مشاوره از وکلای پایه یک دادگستری هیواد اعم از وکیل ملکی در کرج و یا وکیل ملکی در تهران در حوزه انعقاد قراردادهای ملکی قبل از انعقاد مبایعه نامه از سوی طرفین ، سبب پیشگیری از وقوع بسیاری از مسائل و مشکلات حقوقی آتی خواهد شد.

در صورتی که هر یک از طرفین معامله پس از حضور در دفترخانه اسناد رسمی در تاریخ و زمان مقرر دریابد . که طرف دیگر از ایفای وظایف قراردادی خود استنکاف نموده است یا حاضر نشده است. در اولین اقدام باید از سردفتر درخواست صدور “گواهی عدم حضور” نماید.
حتی در صورتی که هر دو طرف در زمان تعیین شده در دفترخانه حاضر باشند. اما فروشنده مدارک مورد نیاز برای انتقال قطعی و رسمی را به همراه نداشته باشد. و یا موضوع معامله به دلایل متعدد امکان قانونی نقل و انتقال را نداشته باشد. (به عنوان مثال فک رهن صورت نگرفته یا گواهی پایان کار از شهرداری اخذ نشده باشد )

و نیز خریدار ثمن کامل معامله را به همراه نداشته باشد. در صورت درخواست ذینفع، سردفتر مکلف به صدور گواهی عدم حضور طرف خاطی است.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل ملکی خوب در تهران

پس از صدور گواهی عدم حضور از سوی دفترخانه، ذینفع (کسی که در معامله مورد نظر به تعهدات قراردادی خود عمل نموده است) می تواند با مشورت و راهنمایی بهترین وکیل ملکی در تهران و یا بهترین وکیل ملکی در کرج اقدام به تنظیم و اقامه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخص/اشخاص خاطی نماید.
موضوع حائز اهمیت آن است. که در برخی موارد طرف خاطی از اجرای مفاد مبایعه نامه، ممکن است موضوع معامله را به صورت رسمی یا حتی غیر رسمی به شخص یا اشخاص دیگری انتقال دهد.
فارغ از آنکه اقدام مذکور به لحاظ حقوق کیفری جرم انگاری شده و تحت عنوان “انتقال مال غیر” قابل پیگرد قضایی است. اما به هر حال این امر مشکلی بر مشکلات طرف مقابل می افزاید.

در چنین شرایطی ذینفع تا آنجا که می تواند. باید مانع بروز چنین مسائل و مخاطراتی شود.
بهترین راه حل طرح درخواست تأمین خواسته و یا صدور دستور موقت است. تا بدین وسیله با توقیف قانونی ملک یا خودرو، مانعی محکم در مسیر انتقال غیر قانونی موضوع معامله ایجاد شود.
همزمان یا پس از اقامه درخواست تأمین خواسته یا دستور موقت مبنی بر ممنوعیت نقل و انتقال مالکیت رسمی موضوع معامله به اشخاص ثالث، ذینفع به عنوان خواهان دادخواست .الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت شخص با اشخاص خاطی اقامه می‌نماید.

جهت تنظیم و اقامه دادخواست برای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دقت خواسته، مدارک و منضمات و نیز شرح دادخواست حائز اهمیت بسیار است.

بر این اساس اخذ مشاوره یا انتخاب وکلای با تجربه و امین در موضوعات وکیل ملکی از گروه وکلای متخصص و پایه یک دادگستری هیواد به عنوان وکیل ملکی در کرج و وکیل ملکی در تهران سبب تقویت احتمال پیروزی در دعواهای مربوط به تنظیم سند رسمی می شود.

وکیل انحصار وراثت خوب در تهران – وکیل انحصار وراثت خوب در کرج

وکیل ارث خوب در تهران – وکیل ارث خوب در کرج

تماس باما:

0912-1321023
0912-2442488
0912-5671683

وکلای پایه یک دادگستری و متخصص هیواد به دنبال گسترش فرهنگ مشاوره قبل از انجام هر اقدامی که جنبه­ای حقوقی دارد، هستند تا با ارائه راه­کارهای صحیح حقوقی تبعات اقدامات نادرست را مرتفع نموده یا کاهش دهند.

نظر دهید

پاسخ دهید

گروه حقوقی هیواد
Logo