گروه حقوقی هیواد

وکالت امور ازدواج و طلاق
0
بذل مدت در عقد موقت
0

طبق قانون مدنی عقد ازدواج به دو نوع دائم و موقت یا منقطع می تواند باشد. هر کدام از این عقود، شیوه انحلال مخصوص به خود را دارد. یعنی آنچه در قانون تحت عنوان ...

گروه حقوقی هیواد
Logo