گروه حقوقی هیواد

وکالت خانواده
0
بذل مدت در عقد موقت
0

طبق قانون مدنی عقد ازدواج به دو نوع دائم و موقت یا منقطع می تواند باشد. هر کدام از این عقود، شیوه انحلال مخصوص به خود را دارد. یعنی آنچه در قانون تحت عنوان ...

0
حضانت
0

حضانت عبارت است از نگهداری، پرورش و تربیت کودک مستند به ماده 1168 قانون مدنی حضانت کودک به عهده پدر و مادر می باشد. ۰۹۱۲۱۳۲۱۰۲۳ || ۰۹۱۲۲۴۴۲۴۸۸ || ۰۹۱۲۵۶۷۱۶۸۳ ...

گروه حقوقی هیواد
Logo