حضانت گروه حقوقی هیواد

حضانت

حضانت عبارت است از نگهداری، پرورش و تربیت کودک مستند به ماده 1168 قانون مدنی حضانت کودک به عهده پدر و مادر می باشد. وکیل حضانت در کرج با فوت پدر، حضانت فرزندان مطلقا با مادر است. و جد پدری و سایر بستگان نمی توانند این حق را از مادر سلب نمایند. مگر آنکه دادگاه به تقاضای جد پدری یا …

ادامه مطلب
Call Now Buttonتماس با هیواد