گروه حقوقی هیواد

حقوق تجارت و بازرگانی

اشخاص برای پیشبرد اهداف تجاری و یا غیرانتفاعی خود، تصمیم به مشارکت با یکدیگر در قالب مؤسسه یا یکی از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت می‌گیرند.
با تشکیل شرکت یا موسسه سهامداران/شرکاء مشمول قوانین و مقررات حاکم بر این نهاد حقوقی می‌شوند. این قوانین تنظیم کننده روابط میان اعضای شرکت یا مؤسسه با یکدیگر و با اشخاص ثالث در خارج از شرکت یا مؤسسه است.
بدین منظور اخذ مشاوره در خصوص نحوه تنظیم اساسنامه یا مشارکت سهامداران / شرکاء، حقوق و تکالیف سهامداران/شرکاء در قبال شرکت / مؤسسه، یکدیگر و اشخاص ثالث از اهمیت بالایی برخوردار است.
حضور وکلای پایه یک هیواد در راهنمایی اعضای شرکت /مؤسسه از هنگام تأسیس تا انعقاد قرارداد و همکاری با اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی)، سبب کاهش مخاطرات ناشی از عدم رعایت قوانین و منافع شرکت و اعضای آن خواهد بود.

حقوق تجارت و بازرگانی

وکلای پایه یک دادگستری و متخصص هیواد به دنبال گسترش فرهنگ مشاوره قبل از انجام هر اقدامی که جنبه­ای حقوقی دارد، هستند تا با ارائه راه­کارهای صحیح حقوقی تبعات اقدامات نادرست را مرتفع نموده یا کاهش دهند.

هیواد را در بیلبورد دنبال کنید

نظر دهید

      پاسخ دهید

      گروه حقوقی هیواد
      Logo