گروه حقوقی هیواد

با وقوع عقد ازدواج وظیفه قانونی شوهر این است که مسکن مستقل، علیحده و مناسب شأن زوجه تهیه نماید.

۰۹۱۲۱۳۲۱۰۲۳ || ۰۹۱۲۲۴۴۲۴۸۸ || ۰۹۱۲۵۶۷۱۶۸۳

 مطالب بیشتر: وکیل ملکی

زن اختیار دارد که از زندگی با دیگران (خانواده شوهر) زیر یک سقف خودداری نماید.

در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن مناسب، به عنوان یکی از ارکان نفقه، قانون این حق را به زوجه می­دهد. که از شوهر تمکین نکند.

البته بانوان در صورتی می­توانند تقاضای مسکن مستقل از شوهر نمایند. که ثابت شود حضورشان در منزل مشترک موجب ورود ضرر بدنی، مالی یا شرافتی بوده که در این صورت نیز زوجه مستحق دریافت نفقه می‌­گردد.

وکلای پایه یک دادگستری هیواد راهنمای شما در طرح دعوی نفقه بوده و به عنوان وکیل خانواده در کنار شما هستند.

دادگاه به درخواست زوجه، شوهر را به تهیه منزل و مسکن مناسب ملزم می­‌نماید.

در این شرایط چنانچه زوجه از سکونت در منزل مشترک خودداری کند ناشزه محسوب شده و حق اخذ نفقه از شوهر را نخواهد داشت.

وکلای پایه یک دادگستری هیواد به شما می­گویند که نحوه اقامه دعوی تمکین چگونه است و چه اقداماتی لازمه طرح این دعوی است.

مسکن مستقل گروه حقوقی هیواد

وکلای پایه یک دادگستری و متخصص هیواد به دنبال گسترش فرهنگ مشاوره قبل از انجام هر اقدامی که جنبه­ای حقوقی دارد، هستند تا با ارائه راه­کارهای صحیح حقوقی تبعات اقدامات نادرست را مرتفع نموده یا کاهش دهند.

نظر دهید

پاسخ دهید

گروه حقوقی هیواد
Logo