گروه حقوقی هیواد

گروه حقوقی هیواد با داشتن وکلای حرفه‌ای پاسخگوی شما برای وکیل صلح عمری در کرج و وکیل صلح عمری در تهران می‌باشد. شما می‌توانید برای مشاوره و تعیین وقت با ما در تماس باشید. در خدمت شما هستیم. 

۰۹۱۲۱۳۲۱۰۲۳ || ۰۹۱۲۲۴۴۲۴۸۸ || ۰۹۱۲۵۶۷۱۶۸۳

 مطالب بیشتر: وکیل ملکی

عقد صلح عمری

پس از عقد بیع و اجاره، عقد صلح یکی از پرکاربردترین عقود میان مردم است.
اشخاص زیادی برای خاتمه دادن به اختلافات و رفع تنازع جاری یا احتمالی و یا انتقال اموال خود به دیگری و سایر موارد، از این عقد و آثار آن استفاده می‌کنند. همانگونه که در ماده 758 قانون مدنی آمده است: «صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد؛…» با استفاده از نام صلح بر معامله می‌توان از اجرای خاص قواعد حاکم بر آن فرار کرد.
عقد صلح، در زمره عقود لازم است. و تنها با فسخ به خیار یا اقاله بر هم می‌خورد (ماده 760 قانون مدنی).

یکی از موارد شایع وقوع عقد صلح، صلح عمری است.

وکیل صلح عمری در کرج

صلح عمری به معنی آن است که مصالح (کسی که مال خود را صلح کرده است.) حق بهره‌مندی و انتفاع از مالی که صلح شده را به مدت عمر خود یا عمر متصالح (کسی که مال‌الصلح به نفع وی بوده) یا عمر شخص ثالثی، به متصالح منتقل می‌کند.

وکیل صلح عمری

اما مالکیت مال را به متصالح منتقل می‌کند. برای تقریب به ذهن مثالی می‌آوریم:
خانم الف و آقای ب، سالها قبل با یکدیگر ازدواج کرده‌اند ولی دارای فرزند یا هیچ وارث دیگری نیستند یا به دلایلی مایل نیستند که بعد از فوت هر یک از ایشان، اموال متوفی به شخص دیگری جز طرف دیگر که در قید حیات است برسد.

برای این کار بهترین راه حلی که مشاور حقوقی می‌تواند به آنها ارائه دهد، استفاده از عقد صلح عمری است. بدین ترتیب که آقای ب، آپارتمانی که به نام وی است. را به همسر خود صلح عمری می‌کند و در سند صلح ذکر می‌شود: صلح عمری به مدت عمر مصالح.
یعنی تا زمانی که آقای ب زنده است، می‌تواند خودش از آپارتمان مورد صلح منتفع شود. و حتی اگر متصالح مال را به دیگری منتقل کند. حق آقای ب بر آن آپارتمان تا زمانی که زنده است به قوت خود باقی است. اما مالکیت ملک به نام خانم الف منتقل شده است.

وکلای امور قراردادها در کرج و وکلای امور قراردادها در تهران از گروه وکلای هیواد مشاور متخصص شما در این زمینه می‌باشند.

وکیل صلح عمری در تهران

اما در این میان، یکی از نگرانی‌های مصالح آن است. که اگر متصالح در صلح عمری به نفع مصالح، زودتر از دنیا برود. تکلیف مال‌الصلحی که اینک به عنوان مال‌الارث واقع شده است چیست؟

در این موارد پیشنهاد می‌شود، مصالح عقد صلح عمری را حق فسخ منعقد نماید. تا در هر مرحله‌ای که مایل بود یا ضرورت دید، امکان فسخ عقد صلح و برگرداندن همه اموال به مالکیت خود را داشته باشد.
علاوه بر مثالی که در فوق آمد، ای بسا موّرثی که قبل از ترک این دنیا، از اختلافات احتمالی میان ورثه حین تقسیم ارث نگرانی داشته باشد. یا برای تقسیم اموال خود میان بازماندگان مایل به ترتیب خاصی باشد. که منطبق با قواعد تقسیم ارث مندرج در قانون نیست.با این وصف ساز و کار عقد صلح عمری با حق فسخ، برای چنین اشخاصی که قبل از وفات مایل به تقسیم اموال خود میان ورثه هستند. امکان و امتیاز قانونی قابل توجهی محسوب می‌شود.
همچنین انتقال اموال با استفاده از صلح عمری با حق فسخ به جهت مالیات، تفاوتهایی با انتقال مال از طریق بیع دارد.

وکلای با تجربه و متخصص هیواد به منظور ارائه مشاوره حقوقی در خصوص صلح عمری و چگونگی تنظیم این قرارداد به عنوان وکیل امور قراردادها در کرج و تهران، آماده ارائه راه‌کارهای قانونی به مراجعین هستند.

شماره تماس با گروه حقوقی هیواد:

۰۹۱۲۵۶۷۱۶۸۳

۰۹۱۲۱۳۲۱۰۲۳

۰۹۱۲۲۴۴۲۴۸۸۰

نظر دهید

      پاسخ دهید

      گروه حقوقی هیواد
      Logo